İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi
Nace Kodu
İşyeri Tanımı
61.10
Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
-
61.10.15
Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması hariç)
Az Tehlikeli-
61.10.17
Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
Az Tehlikeli-
61.2
Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
-
61.20
Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
-
61.20.02
Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması ve uydu üzerinden yapılanlar hariç)
Az Tehlikeli-
61.20.03
Kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
Az Tehlikeli-
61.3
Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
-
61.30
Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
-
61.30.01
Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
Tehlikeli-
61.9
Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
-
61.90
Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
-
61.90.04
Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi
Tehlikeli-
61.90.05
İnternet kafelerin faaliyetleri
Az Tehlikeli-
61.90.07
Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri
Az Tehlikeli-
61.90.90
Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)
Tehlikeli-
62
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
-
62.0
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
-
62.01
Bilgisayar programlama faaliyetleri
-
62.01.01
Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
Az Tehlikeli-
62.02
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
-
62.02.01
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)
Az Tehlikeli-
62.03
Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
-
62.03.01
Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
Az Tehlikeli-
62.09
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
-
62.09.01
Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri
Az Tehlikeli-
62.09.02
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)
Az Tehlikeli-
63
Bilgi hizmet faaliyetleri
-
63.1
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
-
63.11
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
-
63.11.08
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.)
Az Tehlikeli-
63.12
Web portalları
-
63.12.01
Web portalı faaliyetleri
Az Tehlikeli-
63.9
Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
-
63.91
Haber ajanslarının faaliyetleri
-
63.91.01
Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri)
Az Tehlikeli-
63.99
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
-
63.99.01
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.)
Az Tehlikeli-
64
Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
-
64.1
Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
-
64.11
Merkez bankası faaliyetleri
-
64.11.06
Merkez bankası faaliyetleri
Az Tehlikeli-
64.19
Diğer parasal aracılık faaliyetleri
-
64.19.01
Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç)
Az Tehlikeli-
64.2
Holding şirketlerinin faaliyetleri
-
64.20
Holding şirketlerinin faaliyetleri
-
64.20.19
Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)
Az Tehlikeli-
64.3
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
-
64.30
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
-
64.30.01
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
Az Tehlikeli-
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
OSGB PORTALI E-BÜLTEN